Categories

Empires & Allies – Hvordan angriper jeg en fiendens utpost?

Når du når territoriet (fienden), vil Angrep-alternativet dukke opp, hvis målet ikke allerede er under angrep. Hvis utposten er under angrep av en av dine allierte, må du vente på tur og deretter angripe.Territoriet blinker rødt når en motstander «ANGRIPER».For å starte angrepet trykker du på fiendens territorium for å hente frem menyen, og deretter velger du «ANGRIP».Navnet på spilleren i kø med tropper som har nådd målet, vises i «Innkommende tropper»-delen. De kan angripe en utpost ved å velge «ANGRIP»-alternativet.Hvis flere tropper kommer frem til samme territorium, vil den første som angriper, starte kampen, mens de andre må vente. Hvis kampen er over og fiendens utpost fortsatt har litt helse igjen, vil spillerne som venter, kunne innlede et angrep. De andre blir værende i ventegruppen.Hvis eierskapet til et territorium en spiller marsjerer mot, endres under marsjen eller mens spilleren venter, vil ikke spilleren få opp muligheten til å angripe. Han/hun får imidlertid muligheten til å returnere troppene.Layouten til utposten på territoriet som erobres, er den samme som for spilleren som tok over utposten.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE