Categories

Empires & Allies – Hva tilfører den nye graden brigadegeneral til alliansen min?

Brigadegeneraler er en ny grad i alliansen. De er alliansens nestkommandernede. Til enhver tid kan det kun finnes tre brigadegeneraler i en alliansen, og disse velges av generalen De har autoritet over alle medlemmene av alliansen med lavere grad.Hvilke privilegier medfører denne graden?Spillere med graden brigadegeneral kan:

  • Starte alliansekriger
  • Forfremme og degrader medlemmer med lavere grad
  • Sende meldinger til medlemmer
  • Godkjenne forespørsler om å få bli med
  • Invitere spillere til å bli med i alliansen

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE