Categories

Empires & Allies – Hva er en innsatsstyrke?

Innsatsstyrken er muligheten til å rekruttere og tilordne allierte (venner og alliansemedlemmer) til dine offensive og defensive basebygninger, for midlertidig å gjøre dem bedre i kamp.

     

Angrep: 

  • Tilordne allierte til oppstillingsplassen for at offensive enheter skal få bedre helse og påføre mer skade
  • Tilordne allierte til kommandoposten for våpen for å øke antallet kommandopoeng du starter med i hver kamp!

Forsvar:

  • Tildel allierte til dine defensive våpen for at de skal få bedre helse og påføre mer skade

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Empires & Allies Game GUIDE