Categories

King of Avalon:ใช้โรงตีเหล็กอย่างไร? – [Thai]

ใน โรงตีเหล็กนั้น คุณสามารถหลอมอุปกรณ์ต่างๆได้โดยใช้ม้วนคัมภีร์และชิ้นส่วนอื่นๆ ม้วนคัมภีร์สามารถสังเคราะห์ได้จากชิ้นส่วนคัมภีร์ ซึ่งสามารถหาได้จากการอ่านไพ่ทาโร่ในเทพีนำโชคและในหีบคัมภีร์ในร้านค้า สำหรับชิ้นส่วนสำหรับใช้ในการหลอมอุปกรณ์นั้นสามารถหาได้จากการต่อสู้กับปีศาจและ แคมป์ บาร์บาเรี่ยน