Categories

Brawl Stars – Ai là người xử lý các thanh toán trong ứng dụng?

Ở đây, tại Supercell, chúng tôi không xử lý thanh toán cho mua trong ứng dụng, hoặc có quyền truy cập bất cứ thông tin thẻ tín dụng nào của quý vị. Đó là bởi vì tự các giao dịch thanh toán được hoàn thành qua App Store của Apple hoặc Google Play (tùy vào thiết bị của quý vị) qua địa chỉ email cá nhân của quý vị với tài khoản đó. Biên nhận cho các giao dịch này được Apple hoặc Google gửi qua email đến quý vị sau mỗi lần mua (vui lòng lưu ý rằng bất cứ quy trình hậu mãi nào cũng đều được kiểm soát bởi Apple và Google và có thể thay đổi bởi những tổ chức này).