Categories

Brawl Stars – Làm thế nào để tôi có thể quản lý hoặc tắt tính năng mua trong ứng dụng?

Tất cả các trò chơi của chúng tôi đều có thể được tải về miễn phí. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các trò chơi của chúng tôi cũng cung cấp “mua trong ứng dụng” hoàn toàn mang tính tùy chọn. Quý vị không bắt buộc phải mua để chơi trò chơi, nhưng có thể sử dụng để cải thiện một số yếu tố của việc chơi trò chơi.

Mua trong ứng dụng được thanh toán bằng tiền thật và luôn được nêu rõ lý do. Có thể tìm mua trong ứng dụng “trong trò chơi”, có nghĩa là các tùy chọn để thực hiện việc mua có trong chính trò chơi.

Quan trọng: Bạn có thể dễ dàng quản lý tính năng mua trong ứng dụng, điều chỉnh thiết lập bảo vệ mật khẩu hoặc tắt hoàn toàn mua trong ứng dụng qua thiết lập chung trong thiết bị di động của bạn. Cách thực hiện điều này phụ thuộc vào việc bạn đang dùng thiết bị iOS của Apple, như iPhone hoặc iPad, hay thiết bị Android của Google. Dù bằng cách nào thì quý vị cũng có thể xem hướng dẫn tại đây:

Cài đặt trong ứng dụng trên thiết bị iOS của Apple / Cài đặt trong ứng dụng trên thiết bị Android của Google