Categories

Brawl Stars – Tôi đã nhận được một hóa đơn cho giao dịch mua không phải do tôi thực hiện. Tôi nên làm gì nếu nghi ngờ có hành vi gian lận?

Nếu quý vị hoặc con của quý vị chưa bao giờ chơi một trong các trò chơi của chúng tôi, nhưng nghi ngờ có hành vi giao dịch gian lận bằng tài khoản của quý vị, khi đó quý vị nên liên hệ ngay lập tức với Apple (đối với thiết bị iOS) hoặc Google (đối với thiết bị Android) – là những tổ chức kiểm soát quy trình giao dịch. Đối với thiết bị Apple (iOS): Truy cập vào Hỗ trợ Apple, tìm mục “Cho chúng tôi biết bạn cần trợ giúp việc gì” (Tell us how we can help), nhấn vào đường dẫn “Nhận Hỗ trợ” (Get support), một cửa sổ thông báo sẽ hiện ra, hãy chọn “iTunes Store”, sau đó bạn có thể chọn mục phù hợp nhất cho mình.Đối với thiết bị Google (Android): Vui lòng gửi email đến parents@supercell.com hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hỗ trợ trong trò chơi bằng cách vào Cài đặt rồi nhấn Trợ giúp & Hỗ trợ để truy cập trang hỗ trợ. Sau đó, nhấn vào nút “Liên hệ với chúng tôi” màu xanh dương để gửi tin nhắn cho chúng tôi.Trong tin nhắn của mình, quý vị vui lòng nói rõ tên của trò chơi mà quý vị đã thực hiện thanh toán trong đó, đồng thời cũng đính kèm theo hóa đơn thanh toán. Mã giao dịch ở phía dưới dữ kiện phải rõ ràng trong ảnh chụp màn hình (mã giao dịch trông giống như sau: GPA.1234-1234-1234-12345). Hóa đơn giao dịch được Google gửi đến cho quý vị thông qua email sau mỗi giao dịch mua.Nếu quý vị đã liên hệ với Apple hoặc Google về hành vi gian lận nghi ngờ và họ đã hướng quý vị đến với chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ transactions@supercell.com. Hãy nêu bất cứ chi tiết cụ thể nào, chẳng hạn như những gì đã xảy ra và thời điểm xảy ra, biên nhận ID giao dịch, ảnh chụp màn hình liên quan,… Ngoài ra, hãy chắc chắn đọc hết mục về Vấn đề Gian lận của chúng tôi để biết thêm thông tin về hành vi gian lận đáng ngờ.