Categories

Brawl Stars – Tất cả ngọc từ đơn đặt hàng của tôi đều đã bị xóa!

Theo quy tắc, khi mua trong ứng dụng, bạn sẽ không được hoàn tiền, và có một số điều kiện cụ thể được áp dụng cho một vài ngoại lệ do chúng tôi quy định. Supercell muốn duy trì một sân chơi công bằng, và chúng tôi nắm quyền có thể hủy bỏ quyền truy cập tới bất kỳ nội dung được hoàn tiền nào. Điều này có nghĩa là nếu số tiền được sử dụng cho một đơn đặt hàng trị giá 1.200 Ngọc được hoàn trả, chúng tôi có thể xóa số Ngọc đó khỏi tài khoản của bạn. Nếu bất kỳ lượng tài nguyên nào trong số đó đã được dùng trước khi người chơi được hoàn tiền, thì tài khoản Ngọc của người chơi có thể sẽ rơi vào tình trạng âm. Có thể khôi phục lại tài khoản số dương bằng cách thu thập tài nguyên trong trò chơi hoặc mua tiền tệ bổ sung. Tiếp nối các khoản hoàn trả gồm nhiều đơn đặt hàng lớn, chúng tôi có thể cần phải tạm dừng quyền truy cập vào một tài khoản trò chơi. Đây cũng là trường hợp khi một người chơi đã tạo đơn đặt hàng mua ngọc bằng cách sử dụng dịch vụ của bên bán ngọc thứ ba, vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Supercell. Chúng tôi hiểu rằng — không có người chơi nào muốn một ngày mở trò chơi lên và thấy rương Ngọc của mình trống rỗng. Nhưng kể cả như vậy, xóa bỏ lượng Ngọc đã hoàn trả là cách duy nhất để chúng tôi có thể xóa bỏ khoảng cách giữa số dư Ngọc và số tiền người chơi thanh toán. Khi bạn đặt đơn đặt hàng mua ngọc thì có nghĩa rằng đó là vật sở hữu của bạn. Khi việc thanh toán cho một đơn đặt hàng bị hủy thì xảy ra điều ngược lại. Cũng giống như trong bất cứ giao dịch nào, bạn phải từ bỏ quền sở hữu vật phẩm được hoàn tiền. Là một trò chơi trực tuyến, nền kinh tế và các cơ chế của Brawl Stars luôn như nhau đối với tất cả người chơi. Tương tự với quyền tiếp cận Ngọc. Để tránh chuyện không hay, hãy nhớ đảm bảo an toàn và khóa thiết bị di động của bạn, đồng thời không bao giờ chia sẻ tài khoản trò chơi của bạn với bất kỳ ai.