Categories

Brawl Stars – Tôi có thể mua, bán hoặc chia sẻ tài khoản không?

Việc mua, bán, chia sẻ hoặc cho tặng tài khoản trò chơi cho người chơi khác là vi phạm điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Đọc thêm về các điều khoản tại: Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật của bất cứ tài khoản nào được chuyển giao từ người chơi này sang người chơi khác.Chúng tôi có quyền cấm bất cứ tài khoản nào được chuyển giao giữa các người chơi.Những người bán tài khoản thường không đáng tin cậy. Họ sẽ lấy tiền của bạn mà không bao giờ giao tài khoản cho bạn. Hãy giúp ngăn chặn thủ đoạn xấu xa này bằng cách từ chối việc mua hoặc bán tài khoản và báo cáo những người mua bán cho chúng tôi!