Categories

Brawl Stars – Lưu tiến độ của bạn với Google Play!

Đảm bảo lưu tiến độ trong trò chơi với Google Play!

Vui lòng lưu ý rằng Google Play chỉ hỗ trợ mỗi tài khoản một trò chơi! Nếu người khác muốn khởi động trò chơi mới trên thiết bị của bạn, họ phải lưu nó vào tài khoản Google Play riêng. Cảnh báo: việc sử dùng một Google Play cho nhiều hơn một tài khoản sẽ dẫn đến mất tiến độ!

Để kết nối trò chơi của bạn với Google Play, hãy làm theo các bước sau: 

  • Mở ứng dụng Google Play trên thiết bị của bạn 
  • Đăng nhập!
  • Mở trò chơi và vào thiết lập trong trò chơi
  • Nhấn nút đăng nhập Google Play để kết nối trò chơi của bạn với Google Play.
  • Trò chơi của bạn hiện đã được đặt lưu tự động.