Categories

Brawl Stars – Bắt đầu một phần chơi mới

Để bắt đầu một phần chơi hoàn toàn mới, trước hết, bạn cần phải kết nối phần chơi hiện tại với Supercell ID*. Để kết nối, hãy mở mục “Cài đặt” và nhấn vào nút “Kết nối” bên dưới tiêu đề Supercell ID. Làm theo các bước trên màn hình hướng dẫn.Sau đó, bạn có thể bắt đầu một phần chơi mới theo các bước sau:

  • Mở Cài đặt
  • Nhấn vào “Đã kết nối”
  • Nhấn vào “Đăng xuất”
  • Bây giờ, trong màn hình tiêu đề của trò chơi, hãy chọn “Chơi mà không sử dụng Supercell ID”.
  • Tất cả đã hoàn tất!

Bây giờ, bạn cũng nên tạo một Supercell ID cho tài khoản mới của mình. Điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi giữa hai tài khoản, cũng như bảo đảm an toàn cho tài khoản của bạn.*Chỉ áp dụng với các quốc gia được Supercell ID hỗ trợ.