Categories

Brawl Stars – Tôi có thể chơi nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị không?

Bạn chỉ có thể chơi nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị nếu tất cả chúng đều được kết nối với Supercell ID. Dưới đây là hướng dẫn để tạo Supercell ID cho các ngôi làng của bạn và để chuyển đổi qua lại giữa chúng. Nếu bạn vẫn chưa kết nối làng hiện hoạt của mình với một Supercell ID:

 • Vào mục Cài đặt
 • Nhấn vào “Kết nối” phía dưới tiêu đề Supercell ID
 • Tạo một Supercell ID. Việc này yêu cầu bạn phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ. Để truy cập dễ dàng, hãy sử dụng địa chỉ email mà bạn có thể truy cập vào trên thiết bị của mình.
 • Làng đầu tiên của bạn hiện đã được kết nối với Supercell ID.
 • Khi bạn đã có ít nhất một làng được kết nối với Supercell ID và muốn tạo thêm một Supercell ID cho tài khoản thứ hai của mình:

 • Hãy bảo đảm rằng thiết bị của bạn được điều chỉnh đúng với tài khoản Google/Game Center có kết nối với làng thứ hai của mình.
 • Mở trò chơi và vào mục Cài đặt.
 • Nhấn vào “Đã kết nối” trong mục Cài đặt. Sau đó chọn “Đăng xuất”. Bạn sẽ thấy màn hình tiêu đề của game.
 • Nhấn vào “Chơi mà không sử dụng Supercell ID”.
 • Làng từ tài khoản Google/Game Center của bạn sẽ được tải về.
 • Tạo một Supercell ID mới lần nữa theo hướng dẫn bên trên.
 • Lập lại các bước này cho từng tài khoản trò chơi khác mà bạn đang chơi trên thiết bị của mình. Để chuyển đổi giữa những Supercell ID của mình, đăng xuất khỏi Supercell ID trong Cài đặt và chọn “Chơi bằng Supercell ID” trong mà hình tiêu đề. Bạn sẽ nhìn thấy một menu với tất cả những Supercell ID mà bạn đã lưu trong đó. Hãy chơi game thật thông minh nhé!