Categories

Brawl Stars – Mùa giải

Mùa giải thường kéo dài trong 2 tuần. Khi mùa giải kết thúc, Chiến binh Brawl nào của bạn có hơn 550 Cúp sẽ bị mất một số Cúp nhất định. Số Cúp bị mất đó sẽ được đổi thành Điểm Sao, dùng để mua các loại vật phẩm từ Cửa hàng Sao!