Categories

Brawl Stars – Tạo phòng trò chơi!

Phòng trò chơi giúp bạn tạo phòng cho bạn và một (chế độ Sinh tồn Đôi) hoặc hai người chơi đội cùng nhau.Để tạo phòng mới, bạn cần chọn sự kiện mong muốn rồi nhấn vào ô có chữ "Tạo phòng mới".Sau khi làm vậy, chỉ cần cho bạn bạn bè của bạn biết "mã phòng" để tham gia phòng của bạn, mã này nằm ở góc trên bên phải của màn hình! Bạn cũng có thể mời trực tiếp bằng cách chọn tùy chọn "Mời" có trong suất Phòng Trò chơi có thể sử dụng hoặc thậm chí quảng cáo phòng mới tạo đến các thành viên Nhóm của bạn!Nhấp vào hình đại diện nhân vật để chuyển qua các nhân vật có thể sử dụng của bạn. Hãy lưu ý rằng hay nhân vật giống nhau có thể sẽ không được sử dụng trong cùng đội của phòng trò chơi. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ được ghép với người chơi đã chọn cùng chiến binh Brawl không tạo phòng trò chơi.