Categories

Brawl Stars – Hãy cẩn thận với người mà bạn thăng chức!

Thành viên được thăng chức sẽ có những trách nhiệm quan trọng. Nếu họ chưa chuẩn bị cho vai trò đó hoặc không coi trọng nó, việc này có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực cho Nhóm của bạn. Kiểm tra các thành viên của bạn cẩn thận và chỉ thăng chức cho những người mà bạn biết và tin tưởng.

Ví dụ như, Đồng thủ lĩnh có thể khai trừ hầu như tất cả mọi người ra khỏi Nhóm. Huynh trưởng có thể khai trừ hội viên. Đây sẽ là nguyên cớ cho các đấu đá nội bộ nếu không được xử lý hợp lý.

Việc khai trừ người khác không có lý do là hành vi tệ hại, nhưng lại không trái với luật chơi. Vì vậy, bạn phải tự mình ngăn ngừa điều đó!

Chúng tôi không thể chuyển ngược lại cơ cấu của Nhóm chỉ vì một con sâu làm rầu nồi canh. Chúng tôi muốn các Nhóm phải tự chủ.